adwokat z katowic

Porady online

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych jak i przyszłych Klientów, Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Kawalec świadczy również usługi online poprzez elektroniczną obsługę Klienta.

Realizując obsługę prawną online Kancelaria zapewnia zachowanie poufności przekazywanych informacji, które od momentu przesłania do Kancelarii objęte są tajemnicą adwokacką i nie mogą zostać ujawnione.


Obsługa prawna online może polegać w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opinii prawnej, przygotowaniu projektu umowy lub pisma procesowego. Do realizacji przedmiotowej obsługi prawnej online nie może istnieć konieczność osobistego spotkania w Kancelarii, a stan faktyczny musi być nieskomplikowany i możliwy do zawarcia w krótkiej wiadomości e-mail. W przypadku pism procesowych online, najczęściej, będzie także konieczność przesłania w wiadomości e-mail skanów dokumentów. UWAGA: adwokat ostatecznie decyduje, czy w danej sprawie istnieje, czy też nie istnieje, konieczność osobistego spotkania w siedzibie Kancelarii.

W Kancelarii porady prawne udzielane są przez 5 dni w tygodniu, w zależności od obowiązków zawodowych.

Celem uzyskania pomocy prawnej online należy:

1. Skontaktować się z Kancelarią telefonicznie lub e-mailowo, powiadamiając o chęci skorzystania z porady prawnej online. Następnie należy przesłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Kancelarii: adwokat@adwokatkawalec.pl wraz ze szczegółowym opisem stanu faktycznego swojej sprawy lub problemu prawnego oraz pytania, na które oczekują Państwo odpowiedzi. W sytuacji, gdy posiadają Państwo dokumenty proszę o przesłanie ich skanów w tej samej wiadomości e-mail.

2. Oczekiwać zwrotnej odpowiedzi w ciągu 24 godzin z zaproponowaną ceną za daną usługę. W przypadku spraw skomplikowanych usługa zostanie wykonana w ciągu 3 dni roboczych.

3. Przesłać na adres Kancelarii: adwokat@adwokatkawalec.pl oświadczenie o akceptacji zaproponowanej przez Kancelarię ceny za usługę prawną.

4. Po zaakceptowaniu zaproponowanej ceny przez Klienta należy dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na wskazany przez Kancelarię rachunek bankowy. Ostatecznym potwierdzeniem zlecenia będzie uiszczenie przez Państwa wynagrodzenia na wskazany numer konta.

5. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy i innych zobowiązań zawodowych Kancelarii, w terminie do kilku dni od daty uiszczenia wynagrodzenia otrzymają Państwo treść porady prawnej na adres e-mail, z którego porozumiewali się Państwo wcześniej z Kancelarią. W razie pytań co do treści porady, służę pomocą. Pismo procesowe jest Państwu przesyłane w wiadomości e-mail wraz z ewentualną informacją odnośnie terminu do wniesienia tego pisma.

W przypadku, gdy zapytanie dotyczyć będzie sytuacji, w której wymagane będzie dostarczenie dokumentów przez Klienta lub udzielenia przez niego bardziej szczegółowych wyjaśnień, termin realizacji usługi zacznie biec od chwili wykonania czynności przez Klienta.

Dokonanie przez Klienta wpłaty na rachunek bankowy należności pieniężnej celem uzyskania pomocy prawnej online równoznaczne jest z akceptacją regulaminu świadczenia usług prawnych przez internet.

Kancelaria zastrzega możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim, jeżeli okaże się, że zlecenie Klienta jest skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, wymaga dostarczenia dokumentów oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.


Faktura VAT/paragon fiskalny zostanie wysłany pocztą lub będzie możliwość odbioru osobistego.

Zapoznaj się z regulaminem porad on-line

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi danych osobowych - RODO


Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji odnośnie wszystkich usług.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020