adwokat z katowic

Oferta

Oferuję kompleksową obsługę prawną dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców i jednostek administracji publicznej. Pomoc prawna świadczona jest w ramach doraźnej obsługi jednostkowych przedsięwzięć, jak i stałego doradztwa prawnego.

Kancelaria świadczy usługi w postaci porad i analiz prawnych, przygotowania projektów umów, pism procesowych i ekspertyz z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz poglądów doktryny, jak również w zakresie:

- Wstępnej analizy sprawy pod kątem formalnym oraz merytorycznym, w celu przedstawienia proponowanego sposobu postępowania;

- Uczestnictwa oraz doradztwa we wszelkich formach postępowania ugodowego mających na celu doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania poszczególnych spraw, bez konieczności wszczynania sporu, a także w negocjacjach i konsultacjach;

- Reprezentacji Klienta na każdym etapie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, organami administracji rządowej, samorządowej i skarbowej oraz innymi instytucjami.

 

Jako adwokat prowadzę szeroki wachlarz spraw, w szczególności w zakresie:

- prawo i postępowanie karne SPECJALIZACJA (w tym oczywiście prawo karne wykonawcze, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń i inne);

- prawo i postępowanie cywilne;

- prawo rodzinne i opiekuńcze;

- prawo spadkowe;

- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;

- prawo odszkodowawcze;

- prawo i postępowanie administracyjne;

- prawo ochrony konsumentów;

- prawo podatkowe i finansowe;

- postępowanie egzekucyjne;

- inne gałęzie prawa.

 

W mojej praktyce dążę do tego, aby żaden zlecony mi problem nie pozostał bez należytego i stałego monitoringu, a Państwo byli stale i na bieżąco informowani o postępach swojej sprawy. Dla Państwa wygody jestem przygotowany zarówno do świadczenia pomocy prawnej w siedzibie Kancelarii, jak i w siedzibie zainteresowanych firm. Cechują mnie wnikliwość, rzetelność, poszanowanie tajemnicy adwokackiej w zakresie zleceń, a także wytrwałość w starannym zbadaniu Państwa problemu dla znalezienia właściwej ścieżki postępowania, pozwalającego możliwie maksymalnie zaoszczędzić Państwa czas i koszta. Ufając w moje doświadczenie i sumienność zapraszam Państwa serdecznie do skorzystania z usług prawnych mojej Kancelarii, poprzez które wspólnie z Państwem walczyć będę o rozwiązanie spraw, które są dla Państwa życiowo lub biznesowo ważne.

Moim celem jest udzielanie pomocy prawnej kierowanej zarówno dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców i jednostek administracji publicznej. Swoje usługi kieruję zatem zarówno do dobrze prosperujących przedsiębiorstw, jak i do osób, które nie są w stanie ponieść wysokich kosztów obsługi prawnej oferowanej przez wielkie korporacje prawnicze. Przyjmuję sprawy powszechne, typowe dla problemów przeciętnego człowieka, ale nie są mi obce również sprawy wyjątkowe, które wymagają bardzo indywidualnego podejścia oraz wąskiej specjalistycznej wiedzy. Dostrzegam złożoność problemów wynikających ze stale zmieniających się przepisów, których zawiłość wymaga indywidualnego podejścia i cierpliwego wyjaśnienia.

 

Klientom Korporacyjnym oferuję profesjonalną obsługę m.in. w zakresie:

- stałej obsługi prawnej spółek prawa handlowego;

- reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji publicznej, jak również przed innymi instytucjami;

- obsługi prawnej w skomplikowanych sprawach gospodarczych;

- sporządzania i opiniowania umów oraz pism;

- prowadzenia windykacji zarówno na etapie przedsądowym jak i na etapie sądowym;

- udzielaniu ustnych lub pisemnych porad w bieżących problemach prawnych.

 

Każdego z moich Klientów traktuję indywidualnie, a każdą powierzoną mi sprawę jako priorytetową.

 

Zasady wynagrodzenia

Obsługuję Klientów zarówno w ramach indywidualnych, jednorazowych zleceń (np. udzielenie porady prawnej), jak i umów o stałą obsługę prawną. Wynagrodzenie za pracę jest zawsze ustalane indywidualnie z każdym Klientem. Czynnikami, które są brane pod uwagę są między innymi skomplikowanie sprawy i konieczny nakład pracy.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Z poważaniem,

adwokat Kamil Kawalec

 

Niniejsza strona internetowa ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020