adwokat z katowic

Dyżur aresztowy 24h

W sprawach pilnych, w szczególności w przypadku zatrzymania bliskiej osoby (członka rodziny, znajomego lub innej osoby) dokonanego przez organy postępowania karnego (m.in. Policję, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub inny organ) lub zastosowania tymczasowego aresztowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa niezwykle istotne jest szybkie i profesjonalne działanie ustanowionego do obrony tej osoby adwokata.

Stosowanie tymczasowego aresztowania z reguły poprzedzone jest wcześniejszym zatrzymaniem przez organy ścigania. Na żądanie zatrzymanego należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie kontaktu z adwokatem, a także zapewnić bezpośrednią z nim rozmowę (art. 245 k.p.k.). Dla osoby pozbawionej wolności, obrońcę w osobie adwokata może ustanowić także inna osoba, w tym osoba najbliższa podejrzanemu.

 

W sprawach pilnych, w szczególności w przypadkach zatrzymań oraz posiedzeń dotyczących zastosowania tymczasowego aresztowania proszę o wiadomość e-mail:

adwokat@adwokatkawalec.pl

 

W takich sytuacjach do adwokata może zgłosić się ktoś z otoczenia podejrzanego i w jego imieniu udzielić pisemnego upoważnienia do obrony.

 

Bardzo często przebieg pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego/tymczasowo aresztowanego przesądza o losach nie tylko na tym etapie, ale również w toku całego późniejszego postępowania karnego. Fakt nawiązania kontaktu z profesjonalnym adwokatem, już na wstępnym etapie czynności procesowych, przekłada się w istotny sposób na pozycję zatrzymanego/tymczasowo aresztowanego i zmierza do wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych konsekwencji prawnych możliwych do zastosowania przez sąd.

 

UWAGA: Brak pomocy obrońcy w toku przesłuchania po zatrzymaniu może zaważyć na wyniku całego postępowania karnego!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020