adwokat z katowic

Blog

 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

  Kierowca, który jest podejrzany/oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 Kodeksu Karnego, tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu nie zawsze wie, iż może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż bardzo często nietrzeźwy kierowca podczas przesłuchaniu na Policji jest informowany przez funkcjonariuszy Policji, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem dla niego jest skazanie bez przeprowadzania rozprawy (samoukaranie w trybie art. 335 k.p.k.) tj. wyrażenie zgody na karę zaproponowaną przez Prokuratora. Wiąże to się z tym, iż kierowca wyraża zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Zazwyczaj kierowcy składana jest propozycja kary grzywny lub pozbawienia wolności w zawieszeniu, kwota 5000 zł świadczenia pieniężnego oraz zakaz prowadzenia samochodów na okres 3 lat. Nie zawsze jest to rozstrzygnięcie korzystne. Zachęcam do zapoznania się z całością artykułu w którym przedstawię kwestię warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu oraz kwestię warunkowego umorzenia postępowania karnego w innych rodzajach spraw karnych.

 • Stan po użyciu alkoholu oraz co oznacza sformułowanie prowadzi do stężenia? Jakie są róźnice w praktyce między stanem nietrzeźwości, a stanem po użyciu alkoholu?

  W porównaniu do stanu nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu charakteryzuje się niższym stężeniem/niższą zawartością alkoholu w organizmie człowieka. Stan po użyciu alkoholu został zdefiniowany przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W niniejszym wpisie wyjaśnię również co oznacza sformułowanie prowadzi do stężenia oraz jakie są różnice w praktyce między stanem nietrzeźwości, a stanem po użyciu alkoholu.

 • Stan nietrzeźwości

  Stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu, to dwa pojęcia, które z pozoru wydają się bardzo podobne. Bardzo często w języku potocznym są one używane zamiennie. Kto z nas zastanawia się, czy po wypiciu alkoholu jest "nietrzeźwy", czy "po użyciu"? Okazuje się jednak, że są to dwa różne pojęcia, które są ściśle zdefiniowane prawnie, a w dodatku ich znajomość może się czasem przydać. Patrząc z mojej praktyki zawodowej zazwyczaj dopiero po wystąpieniu jakiegoś zdarzenia albo po zatrzymaniu prawa jazdy z powodu kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu Klienci zaczynają odróżniać te dwa pojęcia. Należy również mieć na uwadze, iż ilość wypitego alkoholu oraz upływ czasu od jego spożycia do chwili badania jest istotna z punktu widzenia zakwalifikowania danego czynu jako wykroczenie lub przestępstwo. Zapraszam do zapoznania się z niniejszym wpisem.

 • Pojęcie rażącego naruszenia prawa, czyli kiedy ma sens pisanie kasacji?

  W dniu 24.09.2018 roku miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez SSN Piotra Mirka (sędziego Sądu Najwyższego), celem dostosowywania prowadzonej przeze mnie działalności zawodowej do aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przekazane cenne wskazówki praktyczne będę wykorzystywał dla jak najlepszego reprezentowania interesów moich Mandantów.

 • Co to skarga nadzwyczajna i kto może ją wnieść?

  Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie w dniu 3 kwietnia 2018 roku. Z uwagi na fakt, iż wśród moich Klientów spotkałem się z licznymi zapytaniami dotyczącymi tej instytucji, w niniejszym artykule przedstawiam w sposób ogólny najważniejsze kwestie z tym związane. Zapraszam do zapoznania się z jego treścią.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020